HIFs historie

Hviding Idrætsforenings historie fra 1920 til 1995

Fortalt af Formanden ved 75 års jubilæet; søndag d. 11. juni 1995.

Velkommen til vores idrætsuge og velkommen til receptionen. Den holder vi i anledning af, at Hviding Idrætsforening i år kan fejre 75 års jubilæum.

Når vi går 75 år tilbage, er vi tilbage i 1920. Før den tid blev der også dyrket sport i Hviding, men det var nok folk, der stod bag forsamlingshuset, der var drivkraften. Og fra 1914 - 18 lå alt foreningsarbejde stille, men efter krigen kom der gang i den igen, og da enedes man om, at idrætsforeningen skulle tage sig af boldspil og ringridning om sommeren og gymnastik og deletant om vinteren. Forsamlingshuset skulle så tage sig af høstfest om sommeren og foredrag om vinteren.

I 1920 fik vi de første love lavet for Hviding idrætsforening, eller Hvidding som byen hed dengang, det lød så tysk, så det fik man ændret først i 30´erne af det daværende sogneråd, til det mere dansk klingende navn Hviding. Paragraf 2 var formålsparagraffen, og den lød: Foreningens formål er ved åndelig og legemlig idræt at virke for sunde sjæle i sunde legemer. Det lød flot, men den er senere ændret til: Foreningens formål er at skabe sunde fritidsinteresser. Boldspil var for herrernes vedkommende fodbold også kaldet "æ karihold", og for pigernes vedkommende var det kurvebold, nok en forenklet udgave, af basketball. Kort tid efter kom også håndbold til. Da kostede det 1 kr. at være medlem og endda for et helt år. Og så var der ringridning. Det varetog foreningen til helt op i 60´erne. I øvrigt var der også folkedans på programmet. Idrætspladsen var, inden man flyttede til den nye skoles anlæg, en mark der lå syd for Råhedevejen. Der var kokasser med mere, man først skulle have fjernet inden aktiviteterne kunne begynde. Pladsen var der hvor Laurids Mortensen nuværende gård ligger. Hviding Skole der bygges omkring 1940-1941 fik ligeledes en idrætsplads, og her måtte foreningen udfolde sig. Således blev Hviding pigerne i håndbold Tønder Amts mestre 5 år i træk fra 1950-1955, og var nummer 2 i hele Sønderjylland. Med de aktiviteter arbejdede foreningen sig stille og roligt op gennem årene og nogle årstal fra den gamle protokol kan nævnes.

 • 1936 udvides bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer.
 • 1948 Kontingentet stiger til 3 kr. årligt, og da afholdte Tønder Amts idrætsforening nordlige kreds delingsførermøde på Hviding Skole med god tilslutning. Ringridning afholdtes på ringridderpladsen ved Høgsbrogård med 51 deltagere.
 • 1952 der blev solgt 171 medlemskort, og er der var udflugt til Århus og Nielstrup ved Randers, hvor alle 51 deltagere var indkvarteret ved befolkningen, og om søndagen blev der spillet fodbold- og håndboldkampe, og om aftenen var der bal før hjemturen.
 • 1957 kontingentet stiger til 6 kr. årligt.
 • 1965 årets omsætning stiger til 14.215,- og da var det også, at brugsuddeler Mogens Hald afgik ved døden. Han havde været foreningens revisor siden 1920.
 • 1970 Der bliver diskuteret medlemskab af Ribe Idrætsforbund, og bestyrelsen udvides fra 5 til 7 medlemmer. Kresten Nygaard får Ribe Byråds lederpris, han er senere blevet udnævnt til æresmedlem af foreningen.
 • 1974 første møde med kulturudvalget angående et kommende idrætscenter. Svømning kom til som ny aktivitet, som Skærbæk svømmehal var rammen om. Vores omsætning var nu 157.642,-.
 • 1976 Fodboldspillerne modtager idrætsprisen for oprykning til serie 3.
 • 1977 vores medlemstal er nu på 321, og O-løb starter som ny idrætsgren under HIF. Og klubhuset indvies med pomp og pragt.
 • 1979 Peter Sønderbøl får overrakt lederprisen. Han er nu også æresmedlem af foreningen. Aktiviteterne udvides til også at omfatte badminton.
 • 1983 Vores kasserer igennem 18 år, Dennis Christensen får lederprisen. Og da var det første gang foreningen havde et fodboldhold, der spillede i serie 1.
 • 1986 bestyrelsen udvides nu til 9 medlemmer.
 • 1988 Tennisbanen laves med egne midler og med frivillig arbejdskraft.
 • 1991 Kroket og børneidræt var dette års nye aktiviteter.
 • 1992 oprettes bordtennis og legestue.

Som man kan se, er idrætsforeningen vokset sig stor med nu 11 aktiviteter og et medlemstal på 695, men med et aktivitetstal på over 1000 medlemmer, og derudover 365 støttemedlemmer, og en omsætning der overstiger de 2 millioner her i 1995. Igennem årene har foreningen modtaget 8 idræts- og lederpriser, så det siger noget om, at vi har en forening, der vil fremad på det sportslige, men også har ledere, der vil yde den frivillige indsats, der skal til for at en forening af denne her størrelse fungerer så godt. Det var også meningen der skulle have stået en færdig bygget tribune ovre på opvisningsbanen klar til i dag, men desværre har det trukket i langdrag med at få byggetilladelsen, men den har vi nu så om ikke andet, så har tilskuerne noget at glæde sig til, til efteråret når det blæser og regner, for der står den helt sikkert færdig. Hvordan foreningen vil udvikle sig fremover vides ikke, men en hal tror jeg helt sikkert kommer til at ligge ved siden af klubhuset. Det er kun et spørgsmål om tid hvornår. Og hvem ved måske også en skole.


Det her var i meget store træk en gennemgang i Hviding idrætsforenings 75 års historie.

Gunnar Bendesen

Hviding Idrætsforenings æresmedlemmer

Navn

​Bang Jensen

31.8.1900 – 29.1.1989

Titel og periode
Næstformand 1920-1929

Navn

​Dorthea Hostrup

15.2.1899 – 18.7.1989

Titel og periode
Kasserer 1920-1930

Navn

​Jens Vinum

2.1.1915 – 26.4.1993

Titel og periode
Best. medl. 1946-1947

Formand 1955-1961

Navn

​Kresten Nygaard

6.5.1922 – 1.5.2002

Titel og periode
Næstformand 1946-1949

Formand 1949-1953

Navn

​Peter Sønderbøl

10.1.1935 – 9.8.1999

Titel og periode
Best. medl. 1972-1973

Formand 1973-1980

Udnævnt til æresmedlem i 1981

Navn

​Laurids Thermansen Petersen

25.7.1922 – 6.12.2000

Titel og periode
Testamenteret halvdelen af sin formue til HIF, var igennem mange år, patient på hospitalet.

Udnævnt til æresmedlem i 1984

Navn

​Dennis Christensen

8.7.1946 – 3.12.2001

Titel og periode
Best. medl. 1968-1969

Kasserer 1969-1971

Næstformand 1971-1972

Kasserer 1977-1996

Udnævnt til æresmedlem i 1998

Navn

​Gunnar Bendesen

27.11.1948

Titel og periode
Suppleant 1969-1970

Best. medl. 1970-1971

Best. medl. 1986-1987

Næstformand 1987-1989

Formand 1989-1998

Udnævnt til æresmedlem i 1999

Navn
​Edith Hansen​

Titel og periode

​Navn
​Betty Hansen

Titel og periode

Navn
​Peter Lauridsen​

Titel og periode

Navn
Birthe Rasmussen
​11.08.1949​

Titel og periode

Navn​

Titel og periode​

Kontakt os

Hviding Idrætsforening

Egebækvej 30

6760 Ribe

CVR: 35454314